Tăng trưởng kinh tế bền vững

Tại SSI, chúng tôi hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn chỉ có thể được hiện thực hóa nếu Công

Tăng trưởng kinh tế bền vững
Tại SSI, chúng tôi hiểu rằng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn chỉ có thể được hiện thực hóa nếu Công ty có một nền tảng tài chính vững chắc và sự tăng trưởng ổn định về mặt kinh tế. Từ đó, Công ty luôn nỗ lực đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng, xã hội thông qua các hoạt động:
 
SSI tập trung vào chiến lược phát triển bền vững
 

ĐÓNG GÓP CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kể từ khi thành lập, SSI luôn chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước với mức đóng có xu hướng tăng dần qua các năm. Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty luôn thuộc top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

THÚC ĐẨY VIỆC “KẾT NỐI VỐN VỚI CƠ HỘI ĐẦU TƯ”

Hoạt động của SSI chú trọng vào việc giúp các Doanh nghiệp huy động vốn qua Thị trường Chứng khoán, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế; góp phần khơi dậy và huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển; góp phần làm cho nền kinh tế tiến nhanh hơn đến sự minh bạch, công khai, công bằng và linh hoạt hơn.

Trong những năm qua, SSI đã thực hiện một loạt các hoạt động tư vấn thành công cho nhiều thương vụ giao dịch có quy mô lớn, trị giá hàng trăm triệu USD. Trong số đó có thể kể đến thương vụ Tư vấn Chào bán thành công cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE ) với giá trị giao dịch là 396 triệu USD; Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE - HOSE) với tổng giá trị giao dịch 742 triệu USD, Tư vấn Bán thứ cấp cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB - HOSE) với tổng giá trị huy động đạt 300 triệu USD, tư vấn huy động vốn 230 triệu USD cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE), v.v...
SSI và sứ mệnh "Kết nối vốn với cơ hội đầu tư"
 

CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

Không chỉ dừng ở việc chấp hành nghiêm và đẩy đủ các quy định của Nhà nước về chứng khoán và các quy định khác có liên quan, SSI luôn chủ động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Thị trường Chứng khoán, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng cho các văn bản của cơ quan nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm mới trên thị trường.

SSI tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo Luật, Nghị định, thông tư và các quy chế hướng dẫn nhằm đưa ra các quy định, hướng dẫn thực hiện rõ ràng hơn đối với các hoạt động trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

SSI cũng là thành viên tiên phong trong việc đề xuất và kiến nghị các điểm nhằm phát triển Thị trường Chứng khoán Phái sinh, như kiến nghị UBCKNN bổ sung Thông tư cho phép ký quỹ nhà đầu tư trên tài khoản tổng tại công ty chứng khoán, giảm phí chuyển tiền ký quỹ qua ngân hàng thanh toán, kiến nghị giá trị thuế trên mỗi giao dịch v.v… Đối với sản phẩm chứng quyền có đảm bảo, SSI là thành viên tham gia tổ công tác xây dựng sản phẩm này cùng HOSE, tích cực tham gia xây dựng về sản phẩm, đóng góp ý kiến đối với các quy định về thuế, kế toán liên quan dến sản phẩm này.

Liên quan đến việc tham gia các hiệp hội ngành, SSI cử đại diện tham gia là thành viên của Câu lạc bộ Luật, và Câu lạc bộ Tư vấn đầu tư thuộc Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, trong đó Câu lạc bộ Luật là đầu mối, tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật chứng khoán. Ngoài ra, đại diện SSI cũng là thành viên của Ban Phát triển Thị trường & Ban Pháp chế - Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI