Ban Điều hành các Chi nhánh

(Ông) NGUYỄN VĂN HIỂN

Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Công Trứ

(Bà) ĐỖ THỊ THANH THÚY

Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Khu vực phía Bắc - Môi giới Khách hàng cá nhân, Giám đốc Bộ phận Quản trị Môi giới và Khách hàng, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

(Bà) TRẦN HÀ VÂN

Giám đốc Phòng giao dịch Times City

(Ông) ĐỒNG VĂN TRANG

Giám đốc Phòng giao dịch Vạn Phúc

(Bà) TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai

(Bà) ĐỖ LAN PHƯƠNG

Giám đốc Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám

(Ông) NGUYỄN VĂN TOÀN

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ

(Ông) TRẦN QUANG BÌNH

Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đình

(Ông) TẠ THANH THAO

Giám đốc Phòng giao dịch Lê Văn Lương

(Ông) THÂN TRUNG LIỆT

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh

(Ông) LÊ CÔNG HIỆP

Giám đốc Chi nhánh Hải phòng

Công ty cổ phần chứng khoán SSI