Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Báo cáo tài chínhBáo cáo Quỹ SSI-SCA Quý III 2021

Báo cáo Quỹ ETF SSIAM VNX50 tháng 09-2021

Báo cáo quỹ SSI-SCA tháng 09.2021

Báo cáo Quỹ SSI-SCA tháng 08-2021

Báo cáo tài chính kiểm toán Quỹ SSI-SCA bán niên 2021

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý Quỹ bán niên 2021 Quỹ SSI-SCA

Báo cáo Quỹ SSI-SCA tháng 07-2021

Phiếu đăng ký thông tin bổ sung nhà đầu tư tổ chức

Phiếu đăng ký thay đổi chi tiết nhà đầu tư chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký thỏa thuận chương trình đầu tư định kỳ chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký hủy chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu đăng ký bán chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI