Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
18.481,63
-192,48 (-1,03%) Cập nhật ngày 21/10/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VN30

18.062,58
32,17%
1,79%
-5,10% 36,67% 80,63%

VN30 Index

32,20%
1,94%
-4,65% 36,68% 82,52%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 22/06/2020;  dữ liệu tại 30/09/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.481,63 21/10/2021 -192,48 -1,03% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.813,85 22/10/2021 +20,73 +0,10% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.796,60 22/10/2021 +1,98 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 30.957,53 22/10/2021 -96,86 -0,31% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.064,24 24/10/2021 -99,60 -0,49% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
21/10/2021 110.889.796.587 1.848.163.276 18.481,63 -1,03%
20/10/2021 110.177.260.260 1.867.411.190 18.674,11 -0,15%
19/10/2021 110.340.722.887 1.870.181.743 18.701,81 -0,22%
18/10/2021 110.585.941.675 1.874.337.994 18.743,37 +0,36%
17/10/2021 110.189.697.131 1.867.621.985 18.676,21 +0,08%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 14,37x
Hệ số P/B 2,89x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
21/10/2021 110.889.796.587 1.489,26 0,27%
14/10/2021 110.097.290.921 1.503,38 0,27%
07/10/2021 105.366.838.981 1.462,74 0,26%
30/09/2021 102.956.746.547 1.453,76 0,26%
23/09/2021 103.291.229.895 1.458,23 0,26%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI