Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.796,60
1,98 (0,02%) Cập nhật ngày 22/10/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

30/09/2021

1 tháng

31/08/2021

2 tháng

31/07/2021

3 tháng

30/06/2021

4 tháng

31/05/2021

5 tháng

30/04/2021

6 tháng

31/03/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.751 12.690 12.624 12.558 12.491 12.423 12.358 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,48%
1,01%
1,54%
2,08%
2,64%
3,18% 27,51%
 Lãi quy năm
  5,89% 6,03% 6,10% 6,23% 6,32% 6,35% 6,73%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/09/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 12.796,60 22/10/2021 +1,98 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.813,85 22/10/2021 +20,73 +0,10% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 30.957,53 22/10/2021 -96,86 -0,31% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.064,24 24/10/2021 -99,60 -0,49% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.481,63 21/10/2021 -192,48 -1,03% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
22/10/2021 12.796,60 +0,02% +0,36% +5,08%
21/10/2021 12.794,62 +0,02% +0,34% +5,06%
20/10/2021 12.792,66 +0,02% +0,33% +5,04%
19/10/2021 12.789,85 +0,01% +0,31% +5,02%
18/10/2021 12.788,32 +0,05% +0,29% +5,01%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI