Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
9.889,43
-41,67 (-0,42%) Cập nhật ngày 17/01/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ VLGF 9.889,43 17/01/2022 -41,67 -0,42% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.729,33 16/01/2022 -18,32 -0,08% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.980,05 17/01/2022 +6,36 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 31.852,03 17/01/2022 -112,48 -0,35% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 22.019,37 16/01/2022 -54,65 -0,25% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.869,19 16/01/2022 -37,46 -0,20% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
17/01/2022 9.889,43 -0,42% -1,03% -1,03%
14/01/2022 9.931,10 -0,24% -0,61% -0,61%
13/01/2022 9.954,96 +1,09% -0,37% -0,37%
12/01/2022 9.847,18 -1,05% -1,45% -1,45%
11/01/2022 9.951,52 -1,06% -0,41% -0,41%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI