Công bố thông tin

QUỸ ETF SSIAM VNX50
23.155,72
156,24 (0,68%) Cập nhật ngày 01/12/2021
Công bố thông tin
Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Âm Lịch 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30 (FUESSV30), Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (FUESSVFL)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Tết Âm lịch năm 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30, QUỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAm VNFIN LEAD, chi tiết trong file đính kèm

03/02/2021

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi củaQuỹ ETF SSIAM VNX50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và Quỹ ETF SSIAM VN30 từ ngày 27/01/2021 đến hết ngày 04/02/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Chi tiết trong file đính kèm.

14/01/2021

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

29/12/2020

Xem thêm
Công bố thông tin đính chính báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3/2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50, chi tiết theo file đính kèm.

Ngày 20/10/2020, Quỹ ETF SSIAM VNX50 đã công bố báo cáo tài chính quý 03/2020, trong đó số liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của báo cáo tài chính quý 03/2020 mà công ty công bố bị sai sót cột chỉ tiêu số liệu kỳ trước. Chi tiết theo file đính kèm.

18/11/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi quỹ ETF SSIAM VNX50 từ 28.10 đến 05.11.2020

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 28/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020 để tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ’’) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tiến hành thay đổi về danh mục cổ phiếu thành phần, cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VNX50 (chỉ số tham chiếu của Quỹ) vào thứ Hai, ngày 02/11/2020.Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Sáu, ngày 06/11/2020.Chi tiết theo file đính kèm.

16/10/2020

Xem thêm
Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 cập nhật lần thứ 7 (tháng 9/2020)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 lần thứ 7 (tháng 09/2020), chi tiết theo file đính kèm.

04/09/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

25/08/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD từ ngày 29/07/2020 đến hết ngày 06/08/2020 để cơ cấu lại danh mục đầu tư, chi tiết theo file đính kèm.

16/07/2020

Xem thêm
Quỹ ETF SSIAM VNX50 ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiếm toán BCTC năm 2020

Ngày 10/07/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNX50 (“Quỹ ETF”) ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán và soát xét các Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính 2020 của Quỹ ETF.

10/07/2020

Xem thêm
Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 29/04/2020

SSIAM xin công bố Nghị Quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VNX50 ngày 29/04/2020, chi tiết theo file đính kèm.

29/04/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI