Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm tài chính 2021

Ngày 26/07/2021, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã thay mặt Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD ký hợp đồng với Công Ty TNHH Ernst

Công ty cổ phần chứng khoán SSI