Công bố thông tin

Công bố thông tin
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam (“KIS”)

Ngày 04/11/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) đã ký hợp đồng tổ chức tạo lập thị trường với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam (“KIS”) để KIS làm tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ ETF SSIAM VN30.

04/11/2020

Xem thêm
Thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi quỹ ETF SSIAM VN30 từ 28.10 đến 05.11.2020

SSIAM xin thông báo tạm ngừng giao dịch hoán đổi từ ngày 28/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020 để tái cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 (“Quỹ’’) do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tiến hành cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 (chỉ số tham chiếu của Quỹ) vào thứ Hai, ngày 02/11/2020. Quỹ sẽ tiếp tục giao dịch hoán đổi trở lại kể từ 13h30 thứ Sáu, ngày 06/11/2020. Chi tiết theo file đính kèm.

16/10/2020

Xem thêm
Bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VN30 cập nhật lần thứ 1 (tháng 10/2020)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) trân trọng thông báo cập nhật bản cáo bạch Quỹ ETF SSIAM VNX50 lần thứ 7 (tháng 09/2020), chi tiết theo file đính kèm.

07/10/2020

Xem thêm
SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 03/09/2020, SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC)để VCSC làm thành viênlập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

02/10/2020

Xem thêm
Công bố thông tin các nội dung sửa đổi Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30

Căn cứ trên Nghị Quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường của Quỹ ETF SSIAM VN30 ngày 22/9/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI thông báo các nội dung sửa đổi Điều Lệ Quỹ ETF SSIAM VN30 và Điều Lệ sau sửa đổi.

22/09/2020

Xem thêm
Nghị quyết đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2020 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI thông báoNghị quyết đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2020 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết theo file đính kèm.

22/09/2020

Xem thêm
Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

08/09/2020

Xem thêm
SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam (KIS) của Quỹ ETF SSIAM VN30

Ngày 03/09/2020, SSIAM ký phụ lục hợp đồng thành viên lập quỹ với CTCP Chứng Khoán KIS Việt Namđể KIS làm thành viênlập quỹ của Quỹ ETF SSIAM VN30. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

03/09/2020

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 Quỹ ETF SSIAM VN30, Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ (SSIAM) công bố lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30,Quỹ ETF SSIAM VNX50 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, chi tiết theo file đính kèm.

25/08/2020

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến nhà đầu tư bằng băn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến nhà đầu tư bằng băn bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất Thường năm 2020 của Quỹ ETF SSIAM VN30, chi tiết như sau:

20/08/2020

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI