Công bố thông tin

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.980,05
6,36 (0,05%) Cập nhật ngày 17/01/2022
Công bố thông tin
Công bố thông tin tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục Quỹ SSIBF năm 2018

Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục Quỹ đầu tư trái phiếuSSI (SSIBF) năm 2018, chi tiết theo file đính kèm.

11/02/2019

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu ( SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu ( SSIBF)

24/01/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

27/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2019 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF).

25/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng.

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng.

19/12/2018

Xem thêm
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) thông báo thay đổi Người Điều Hành Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

19/12/2018

Xem thêm
Thông báo chính thức tăng tần suất giao dịch và bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 12/12/2018 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Thông báo chính thức tăng tần suất giao dịch và bản cáo bạch cập nhật có hiệu lực từ ngày 12/12/2018 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

12/12/2018

Xem thêm
Thông báo tăng tần suất giao dịch của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Thông báo tăng tần suất giao dịch của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

27/11/2018

Xem thêm
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) 2018

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018 Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“SSIBF”)

21/11/2018

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI