Thông báo mời họp đại hội nhà đầu tư năm 2021 Quỹ đầu tư trái phiếu SSI lần 2

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư đến dự Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2021 lần 2 của

Trở lại
Thông báo mời họp đại hội nhà đầu tư năm 2021 Quỹ đầu tư trái phiếu SSI lần 2

23/04/2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI LẦN 2

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) kính mời Quý Nhà Đầu Tư đến dự Đại Hội Nhà Đầu Tư năm 2021 lần 2 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (“SSIBF”) như sau:

 1. Thời gian: 8:30-12:00, Thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021.
 2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
 3. Nội dung dự kiến: theo chương trình được gửi kèm Thông báo.
 4. Tài liệu Đại Hội:
 1. Giấy ủy quyền tham dự đại hội. Tải tài liệu tại đây
 2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chiến lược đầu tư năm 2021 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây
 3. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân Hàng Giám Sát năm 2020. Tải tài liệu tại đây
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ năm 2020. Tải tài liệu tại đây
 5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Quỹ. Tải tài liệu tại đây
 6. Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại Đại hội. Tải tài liệu tại đây
 7. Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội. Tải tài liệu tại đây
 8. Dự thảo Nghị quyết đại hội. Tải tài liệu tại đây
 1. Điều kiện tham dự Đại Hội:

Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết tại Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên 2021 là những Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách nhà đầu tư chốt ngày 29/03/2021.

Quý Nhà Đầu Tư có thể gửi ý kiến biểu quyết hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Phiếu Biểu Quyết hoặc Giấy Ủy Quyền. Người được ủy quyền phải xuất trình chứng minh nhân dân//căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy Ủy Quyền khi tham dự Đại Hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Trường hợp Nhà Đầu Tư đã gửi Giấy ỷ Quyền cho Đại Hội Nhà Đầu Tư lần 1 và không gửi lại hoặc không tham dự Đại Hội lân 2 trực tiếp thì Giấy Ủy Quyền đã gửi vẫn có hiệu lực.

 1. Các vấn đề khác:

Quy chế họp Đại hội Nhà Đầu Tư vui lòng xem tại đây.

Để việc tổ chức Đại Hội được chu đáo, đề nghị Quý Nhà Đầu Tư xác nhận tham dự hoặc gửi Phiếu Biểu Quyết hoặc ủy quyền cho người khác về SSIAM trước 15:00 ngày 14 tháng 5 năm 2021 theo địa chỉ:

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

Đại diện bởi: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39366321                             Fax: (84-24) 39366337

Email: ssiam@ssi.com.vn

Quý Nhà Đầu Tư hoặc người được ủy quyền tham dự họp xin vui lòng mang theo Thông Báo Mời Họp, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy Ủy Quyền bản chính trong trường hợp ủy quyền dự họp.

Trân trọng,

Công ty cổ phần chứng khoán SSI