SSIBF - Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của

Trở lại
SSIBF - Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021

13/07/2021

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF). Chi tiết theo file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI