Quỹ SSIBF - Công bố thông tin Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 lần 1 không thành công

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 lần 1 không thành

Trở lại
Quỹ SSIBF - Công bố thông tin Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 lần 1 không thành công

23/04/2021

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) công bố thông tin về việc Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 lần 1 không thành công do không đủ tỷ lệ Nhà Đầu Tư tham dự theo quy định pháp luật và Điều Lệ Quỹ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI