Công bố thông tin tạm hoãn Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 (lần 2)

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 (lần 2) của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI dự kiến được tổ chức vào ngày 17/5/2021

Trở lại
Công bố thông tin tạm hoãn Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 (lần 2)

14/05/2021

Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2021 (lần 2) của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI dự kiến được tổ chức vào ngày 17/5/2021 theo hình thức họp trực tiếp. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tại Hà Nội hiện nay đang diễn biến phức tạp, với mục tiêu thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội và để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho Quý Nhà Đầu Tư, SSIAM trân trọng thông báo với Quý Nhà Đầu Tư về việc tạm hoãn tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư (lần 2) vào ngày 17/5/2021.   

Thời gian và hình thức tổ chức cụ thể của Đại Hội lần 2 sẽ được chúng tôi thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư trong thời gian sớm nhất.  

Chúng tôi rất mong Quý Nhà Đầu Tư thông cảm và xin trân trọng cảm ơn. 
 

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Công ty cổ phần chứng khoán SSI