Công bố thông tin

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2020 Quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
32.110,89
-235,06 (-0,73%) Cập nhật ngày 03/12/2021
Công bố thông tin
Lựa chọn công ty kiểm toán 2014 quỹ mở SSI-SCA

Ngày 01/11/2014, Ban Đại Diện Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) đã phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Quỹ SSI-SCA”.

06/11/2014

Xem thêm
Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

01/10/2014 Thông báo thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ mở của quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI( SSI-SCA) như sau: - Ngày giao dịch lần đầu: thứ năm ngày 09/10/2014 - Thời gian nhận lệnh mua/bán Chứng Chỉ Quỹ lần đầu: trước 10h30 sáng ngày thứ 4 08/10/2014 - Giá trị đăng ký mua/bán tối thiểu: 2.000.000 (hai triệu đồng )

01/10/2014

Xem thêm
Công bố thông tin cấp Giấy phép thành lập SSI-SCA

Ngày 26/9/2014, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Lập Quỹ Đại Chúng số 15/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA).

27/09/2014

Xem thêm
Thông báo kết quả ý lấy ý kiến nhà đầu tư quỹ mở SSI-SCA

17/09/2014 - Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI trân trọng thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản nhà đầu tư Quỹ SSI-SCA.

17/09/2014

Xem thêm
Bắt đầu chào bán chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

07/08/2014 – Ngày mai (8/8), Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) sẽ bắt đầu chào bán ra công chúng chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA, còn gọi là Quỹ Đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI.Hướng tới cả nhà đầu tư cá nhân, quỹ này có giá trị mua tối thiểu chỉ 2 triệu đồng. Đây là quỹ mở đầu tiên do SSIAM quản lý.

07/08/2014

Xem thêm
SSIAM thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng.

16/07/2014 – SSIAM thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng.Chi tiết xem file .pdf đính kèm hoặc bấm liên kếttrực tiếpở đây !

16/07/2014

Xem thêm
UBCK cấp phép chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng.

27/06/2014 – SSIAM được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) ra công chúng cho Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI. Ngân Hàng Giám Sát của Quỹ: Ngân Hàng Deutsche Bank AG - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.Quỹ SSI-SCA là một quỹ mở với mục tiêu đầu tư tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho Nhà Đầu Tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định.

27/06/2014

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI