SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh việc vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh sai lệch danh mục

Trở lại
SSI-SCA: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh việc vượt tỷ lệ hạng mục đầu tư lớn

06/05/2021

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư như sau:

  • Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ SSI-SCA tại ngày định giá 05/5/2021 là 36,17%, đáp ứng quy định không vượt quá 40% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
  • Ngày hoàn tất khắc phục: ngày 05/5/2021.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI