SSI công bố Kết quả Kinh doanh Quý 3 năm 2021

SSI công bố Kết quả Kinh doanh Quý 3 năm 2021

Trở về
SSI công bố Kết quả Kinh doanh Quý 3 năm 2021

18/10/2021

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Số:1592/2021/CV-SSIHO 

V/v:Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021                              

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ    

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                    SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                               028-38242897

Fax:                                                         028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:         Nguyễn Hồng Nam

Địa chỉ:                                                     72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan):                               028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Loại thông tin công bố                             24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2021 tại đường dẫn http://www.ssi.com.vn   

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

                                                                               Người được ủy quyền công bố thông tin

                                                                                                Nguyễn Hồng Nam

                                                                                                   Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI