Cơ Cấu Sở Hữu

Cơ cấu sở hữu

Cơ Cấu Sở Hữu
1. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
 
Dữ liệu tại ngày 20/04/2021
 

STT

Đối tượng

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

(*)

1

Cổ đông Nhà nước

-

-

2

Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

3

Cổ đông lớn

264.229.950

40,66%

 
  • Trong nước
99.075.839 15,25%
  • Nước ngoài
165.154.111 25,42%

4

Công đoàn Công ty

-

-

  • Trong nước

-

-

  • Nước ngoài

-

-

5

Cổ phiếu quỹ

3.943.196 0,61%

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)

-

-

7

Cổ đông khác

381.631.958

58,73%

  • Trong nước
 249.773.678

38,44%

  • Nước ngoài
131.858.280

20,29%

TỔNG CỘNG

649.805.104

100,00%

Trong đó: -Trong nước

348.849.517

53,69%

                - Nước ngoài

 297.012.391

45,7%

                - Cổ phiếu quỹ

 3.943.196

0,61%

 

2. TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

Dữ liệu tại ngày 20/04/2021 

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Địa chỉ

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%) 

(*)

1

Công ty TNHH Đầu tư NDH

Tầng 16, toà tháp ICON4, 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà nội

        62.825.126

9,67%

2

Daiwa Securities Group Inc.  

9-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

    118.294.620

18,20%

3

Công ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Đan Linh

236/43/2 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, HCM

   36.250.713

5,58%

4 EN FUND L.P. Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, Cayman Island 46.859.491 7,21%

TỔNG CỘNG 

264.229.950

40,66%

(*) tỷ lệ sở hữu tính trên 649.805.104 cổ phiếu - tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty tại ngày 20/04/2021

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI