THÔNG BÁO V/v: Phát hành cổ phiếu ra Công chúng Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Trở về
THÔNG BÁO V/v: Phát hành cổ phiếu ra Công chúng Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

14/08/2019

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 53/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/08/2019)

      Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau đây:

Tên Công ty                                         : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Địa chỉ trụ sở chính                           : Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam

Điện thoại                                             : (84.79) 3822 223                               Fax: (84.79) 3822 122

Cổ phiếu chào bán                            :  

 • Tên cổ phiếu:                                  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
 • Loại cổ phiếu:                                  Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá:                                         10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký chào bán:        8.040.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 • Tỷ lệ thực hiện:                               100:20
 • Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền mua dự kiến: 27/08/2019
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 16/09/2019
 • Mục đích huy động vốn:                Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Giá bán ra công chúng:                 25.000 đồng/cổ phiếu
 • Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 26/09/2019
 • Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
  1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu
 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa và làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Phòng Kế toán – Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng (xuất trình chứng minh nhân dân).
  1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch
 • Bản cáo bạch được đăng tải tại website: www.fimexvn.comwww.ssi.com.vn

Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
 • Số tài khoản:    032.100.062.919.9
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Vietcombank - CN Sóc Trăng

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                        PHẠM HOÀNG VIỆT

Các thông tin khác

Công ty cổ phần chứng khoán SSI