THÔNG BÁO V/v: Phát hành cổ phiếu ra Công chúng Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

 

Trở về
THÔNG BÁO V/v: Phát hành cổ phiếu ra Công chúng Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

12/05/2020

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 90 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/05/2020)

 

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
 3. Số điện thoại: 024 32061199
 4. Cổ phiếu chào bán:
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng đăng ký chào bán: 4.300.000 cổ phiếu
 1. Khối lượng vốn cần huy động: 43.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
 2. Mục đích huy động vốn: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nghiên vật liệu sinh học tự hủy
 3. Phương thức chào bán: Đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Giá khởi điểm bán đấu giá: 25.000 đồng/cổ phiếu
 5. Số lượng đăng ký mua: Tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu
 6. Thời hạn nhận đăng ký mua: Công ty sẽ thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký với Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 7. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 • Số hiệu tài khoản: 12010007210512
 • Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1

Thông tin về Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (https://anphatholdings.com) và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (http://www.ssi.com.vn).

Hải Dương, ngày ... tháng 05 năm 2020

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG

Công ty cổ phần chứng khoán SSI