THÔNG BÁO V/v: chào bán cổ phần của APH

Trở về
THÔNG BÁO V/v: chào bán cổ phần của APH

25/05/2020

Thông tin chi tiết đấu giá/ Auction details

Mã CK/Stock code

5657

Doanh nghiệp phát hành/Issuer

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/An Phat Holdings Joint Stock Company

Doanh nghiệp chủ sở hữu/Stock owner

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/An Phat Holdings Joint Stock Company

Giới thiệu về doanh nghiệp/Business activities

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Hoạt động tư vấn quản lý; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; ...

Financial support services not yet classified; Management consulting activities; Consultancy, brokerage, real estate auction, land use right auction;…

Vốn điều lệ/ Charter capital

1.423.773.390.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá/Volume of stocks being auctioned

4.300.000

Giá trị cổ phần đấu giá/ Total value of stocks being auctioned

43.000.000.000

Lần đấu giá/Auction time

1

Thời gian đấu giá/Auction date

22/06/2020

Giá khởi điểm/Starting price

25.000

Số mức giá/Number of bid

2

Bước khối lượng/Volume step

100

Bước giá/Price step

100

Khối lượng tối thiểu/ Minimum volume

100

Khối lượng tối đa/ Maximum volume

4.300.000

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua/ Maximum volume domestic investors can bid

4.300.000

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua/ Maximum volume foreign investors can bid

4.300.000

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua/ Total volume foreign investors can bid

4.300.000

Ngày phát hành/ Issue date

22/06/2020

 
 
Danh sách file đính kèm: 
Bản cáo bạch
 
 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI