Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
 • Địa chỉ: Lô CN 11 + CN 12, cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0243 2061199
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Hoạt động tư vấn quản lý; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; …
 • Vốn điều lệ: 1.423.773.390.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.300.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 4.300.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 25.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP ra công chúng của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 26/05/2020 đến 16h00 ngày 12/06/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 18/06/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 22/06/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 23/06/2020 đến 16h00 ngày 02/07/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/06/2020 đến ngày 29/06/2020.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI