Đấu giá CP ra công chúng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP ra công chúng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nước – Môi trường Bình Dương
 • Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: 0274 382 4245
 • Fax: 0274 389 7722
 • Ngành nghề kinh doanh: Cấp nước, xử lý chất thải, xử lý nước thải…
 • Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 37.500.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 37.500.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 25.500 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP ra công chúng CTCP Nước – Môi trường Bình Dương được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 08/09/2020 đến 16h00 ngày 28/09/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 02/10/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 06/10/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 07/10/2020 đến 16h00 ngày 16/10/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọcTừ ngày 07/10/2020 đến ngày 13/10/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI