Đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang
 • Địa chỉ: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296 3846100 – 3841609 - 3844032
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu; Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, kinh doanh nhà ở; và Kinh doanh dịch vụ; …
 • Vốn điều lệ: 287.227.890.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 7.722.638 cổ phần (26,89% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 45.400 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 29/09/2020 đến 16h00 ngày 16/10/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 22/10/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 26/10/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 27/10/2020 đến 16h00 ngày 05/11/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 02/11/2020.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI