Đấu giá CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2
 • Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292 246 1507
 • Fax: 0292 2227 446
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Quản lý, vận hành, sửa chữa, cả tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; …
 • Vốn điều lệ: 11.866.443.670.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 580.120.840 cổ phần (48,8875% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 580.120.840 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 24.520 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 10 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP lần đầu ra công chúng Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 2 được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 11/01/2021 đến 16h00 ngày 29/01/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 04/02/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 08/02/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 09/02/2021 đến 16h00 ngày 18/02/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 18/02/2021.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI