Đấu giá CP của Tổng CTCP Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Tổng CTCP Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của Tổng CTCP Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng CTCP Công trình Viettel
 • Địa chỉ: Số 01 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: +84 862 081 111
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông; …
 • Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 7.746.801 cổ phần (11% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 7.746.801 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 46.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của Tổng CTCP Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của Tổng CTCP Công trình Viettel tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của Tổng CTCP Công trình Viettel thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 11/11/2020 đến 15h30 ngày 30/11/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 03/12/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 14h00, ngày 07/12/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 08/12/2020 đến 16h00 ngày 14/12/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 11/12/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI