Đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
 • Địa chỉ: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3822 2059
 • Fax: 028 3829 0500
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp,…
 • Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 44.583.500 cổ phần (40,53% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 44.583.500 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 23.030 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP CP của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 02/11/2020 đến 16h00 ngày 17/11/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 23/11/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 25/11/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 26/11/2020 đến 16h00 ngày 02/12/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/11/2020 đến ngày 02/12/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI