Đấu giá CP của Tổng Công ty IDICO – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của Tổng Công ty IDICO – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của Tổng Công ty IDICO – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của Tổng Công ty IDICO – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty IDICO – CTCP
 • Địa chỉ: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. HCM
 • Điện thoại: 028 3843 8883
 • Fax: 028 3931 2705
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng; …
 • Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 108.000.000 cổ phần (36% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 26.930 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP của Tổng Công ty IDICO – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty IDICO – CTCP tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của Tổng Công ty IDICO – CTCP thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 29/10/2020 đến 16h00 ngày 19/11/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 25/11/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 27/11/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 28/11/2020 đến 16h00 ngày 04/12/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI