Đấu giá CP của CTCP Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai
 • Địa chỉ: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: (025) 1381 9431
 • Fax: (025) 1382 2014
 • Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ nguyên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: Xăng, dầu, nhớt, các chất bôi trơn); Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, …
 • Vốn điều lệ: 41.596.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 443.500 cổ phần (10,66% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 28.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 24/07/2020 đến 15h30 ngày 13/08/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 18/08/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 20/08/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 20/08/2020 đến 16h00 ngày 26/08/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 27/08/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI