Đấu giá CP của CTCP Sản xuất và thương mại nhựa Việt Thành

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Sản xuất và thương mại nhựa Việt Thành

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Sản xuất và thương mại nhựa Việt Thành

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Sản xuất và thương mại nhựa Việt Thành

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Sản xuất và thương mại nhựa Việt Thành
 • Địa chỉ: Số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 028 3620 7540
 • Fax: 028 3535 0460
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa
 • Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 5.000.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 5.000.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Sản xuất và thương mại nhựa Việt Thành được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 15/06/2021 đến 15h30 ngày 05/07/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 08/07/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 12/07/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 13/07/2021 đến 16h00 ngày 22/07/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 16/07/2021.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI