Đấu giá CP cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

Thông báo về việc đấu giá CP cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

Thông báo về việc đấu giá CP cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương
 • Địa chỉ: Km 4 + 500 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: (0220) 3890328
 • Fax: (0220) 3890328
 • Ngành nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn đực giống, lợn nái sinh sản và lợn thịt
 • Vốn điều lệ: 37.830.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 2.414.700 cổ phần (63,83% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 2.414.700 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.800 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 03/08/2020 đến 15h30 ngày 24/08/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 27/08/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 31/08/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 31/08/2020 đến 16h00 ngày 09/09/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/09/2020 đến ngày 07/09/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI