Thông tin trái phiếu EuroWindow

1. Thông tin Trái phiếu Tên TCPH: Công ty Cổ phần EuroWindow Holding Ngày phát hành: 25/10/2019 Ngày đáo hạn: 25/10/2021

Đấu giá mới nhất

Thông tin trái phiếu EuroWindow
1. Thông tin Trái phiếu
 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần EuroWindow Holding
 • Ngày phát hành: 25/10/2019
 • Ngày đáo hạn: 25/10/2021
 • Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm
 • Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu
 • Tổng mệnh giá phát hành: 250 tỷ VNĐ
 • Lãi suất: 11%/năm
 • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
 • Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
 • Quyền bán lại trái phiếu:
  • Tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
  • Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
 • Tài sản đảm bảo: cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank
 • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 5 Trái phiếu
2. Các mốc thời gian trả lãi
3. Thông tin Doanh nghiệp
 • Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần EuroWindow Holding
 • Thành lập năm 2007
 • Vốn điều lệ: 3000 tỷ đồng
 • Hoạt động kinh doanh chính của công ty:
  • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
  • Đầu tư phát triển dự án bất động sản
  • Khác: Hoạt động tư vấn quản lý; Quảng cáo; Xây dựng nhà các loại; Dịch vụ quản lý, quảng cáo, sàn giao dịch và định giá bất động sản…
4. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lợi suất chào bán (%/năm)

Giá chào bán (VNĐ/TP)

Lợi suất chào mua (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

14/10/2021 7.8% - 8.7% 105,245,350
13/10/2021 7.8% - 8.7% 105,220,864
12/10/2021 7.8% - 8.7% 105,196,384
11/10/2021 7.8% - 8.7% 105,171,910
08/10/2021 7.8% 105,140,724 8.7% 105,098,521
07/10/2021 7.8% 105,118,745 8.7% 105,074,070
06/10/2021 7.8% 105,096,771 8.7% 105,049,624
05/10/2021 7.8% 105,074,801 8.7% 105,025,184
04/10/2021 7.8% 105,052,836 8.7% 105,000,749
01/10/2021 7.8% 104,986,968 8.7% 104,927,480
30/09/2021 7.8% 104,965,022 8.7% 104,903,068
29/09/2021 7.8% 104,943,080 8.7% 104,878,662
28/09/2021 7.8% 104,921,142 8.7% 104,854,262
27/09/2021 7.8% 104,899,209 8.7% 104,829,867
24/09/2021 7.8% 104,833,438 8.7% 104,756,718
23/09/2021 7.8% 104,811,523 8.7% 104,732,346
22/09/2021 7.8% 104,789,613 8.7% 104,707,979
21/09/2021 7.8% 104,767,708 8.7% 104,683,619
20/09/2021 7.8% 104,745,807 8.7% 104,659,264
17/09/2021 7.8% 104,680,132 8.7% 104,586,233
16/09/2021 7.8% 104,658,249 8.7% 104,561,901
15/09/2021 7.8% 104,636,371 8.7% 104,537,574
14/09/2021 7.8% 104,614,498 8.7% 104,513,253
13/09/2021 7.8% 104,592,629 8.7% 104,488,938
10/09/2021 7.8% 104,527,050 8.7% 104,416,026
09/09/2021 7.8% 104,505,199 8.7% 104,391,733
08/09/2021 7.8% 104,483,353 8.7% 104,367,446
07/09/2021 7.8% 104,461,512 8.7% 104,343,164
06/09/2021 7.8% 104,439,675 8.7% 104,318,889
01/09/2021 7.8% 104,330,559 8.7% 104,197,595
31/08/2021 7.8% 104,308,750 8.7% 104,173,353
30/08/2021 7.8% 104,286,945 8.7% 104,149,117
27/08/2021 8% 104,189,238 8.7% 104,076,442
26/08/2021 8% 104,166,910 8.7% 104,052,228
25/08/2021 8% 104,144,587 8.7% 104,028,020
24/08/2021 8% 104,122,269 8.7% 104,003,817
23/08/2021 8% 104,099,956 8.7% 103,979,621
20/08/2021 8% 104,033,045 8.7% 103,907,064
19/08/2021 8% 104,010,751 8.7% 103,882,890
18/08/2021 8% 103,988,462 8.7% 103,858,721
17/08/2021 8% 103,966,177 8.7% 103,834,558
16/08/2021 8% 103,943,898 8.7% 103,810,401
13/08/2021 8% 103,877,087 8.7% 103,737,962
12/08/2021 8% 103,854,827 8.7% 103,713,827
11/08/2021 8% 103,832,571 8.7% 103,689,698
10/08/2021 8% 103,810,320 8.7% 103,665,574
09/08/2021 8% 103,788,073 8.7% 103,641,456
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI