Thông tin Trái phiếu SBond

Đấu giá mới nhất

Thông tin Trái phiếu SBond
Ngày yết giá
Mã trái phiếu
Giá bán (VNĐ/TP)
Hạn mức bán
Lãi suất bán (%/năm)
Giá mua (VNĐ/TP)
Hạn mức mua
Lãi suất mua (%/năm)
Khối lượng TP đăng ký mua/bán tối thiểu
Ngày đáo hạn
Lãi suất Coupon (%/năm)
Mệnh giá (VNĐ/TP)
Tên Tổ chức phát hành
17/01/2022
104.270.660
850
9,70%
105.487.069
0
9,20%
1
28/10/2024
10,50
100.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
17/01/2022
104.677.578
3.002
9,30%
104.950.884
78
8,80%
1
11/08/2022
10,00
100.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH
17/01/2022
101.397.274
1.000
9,50%
101.603.828
0
9,00%
1
21/06/2022
11,00
100.000.000
Công ty Cổ phần Pacific Partners
17/01/2022
103.188.639
3.279
8,80%
103.347.644
1
8,00%
1
31/03/2022
10,00
100.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH
17/01/2022
100.598.743
400
9,60%
100.840.626
0
9,10%
1
18/07/2022
11,00
100.000.000
Công ty Cổ phần Đầu Tư Con Cưng
17/01/2022
100.787.413
1.700
9,40%
101.208.340
0
9,10%
1
23/07/2023
10,00
100.000.000
Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
17/01/2022
100.812.971
1.600
9,40%
101.233.204
0
9,10%
1
22/07/2023
10,00
100.000.000
Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
 
Lưu ý:
- Trong thời gian Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do chốt trả trái tức, SSI sẽ công bố Hạn mức mua/bán Trái phiếu bằng 0. Quý khách hàng vui lòng xem thông tin hạn mức và giá mua/bán sau khi Trái phiếu được giao dịch bình thường.
- Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, nhà đầu tư cần được xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới có thể tham gia giao dịch các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp. 
- Quý khách đăng ký tư vấn - Tính toán lợi suất SBond tại đây
- Xem Hướng dẫn giao dịch SBond trực tuyến tại đây
- Giao dịch trực tuyến tại đây
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI