Thông tin Trái phiếu SBond

Ngày yết giá Tên TP Giá chào bán (VNĐ/TP) SL TP chào bán Lãi suất chào bán (%/năm) Giá chào mua (VNĐ/TP) 

Đấu giá mới nhất

Thông tin Trái phiếu SBond
Ngày yết giá

Tên TP

Giá chào bán
(VNĐ/TP)
SL TP
chào bán

Lãi suất chào bán (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP) 

SL TP
chào mua

Lãi suất chào mua (%/năm)

Khối lượng TP
giao dịch
tối thiểu

Ngày đáo hạn

Lãi suất Coupon (%/năm)

Mệnh giá
(VNĐ/TP)
Tên Tổ chức phát hành
22/10/2021 TNHCH2122004 102,648,228 801 9.0% 102,263,759 2,199 9.5% 1 11/08/2022 10.0% 100,000,000 Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH
22/10/2021

PAPCH2122001

104,286,417

-

10.0% 103,970,077

1,000

10.5%

1

21/06/2022

11.0%

100,000,000 Công ty Cổ phần Pacific Partners
22/10/2021

TNHCH2122001

101,128,958

-

8.7% 100,874,051

3,300

9.3%

1

31/03/2022

10.0%

100,000,000 Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH
22/10/2021

CCIH2122002

103,708,398

-

9.70% 103,496,088

400

10%

1

18/07/2022

11.0%

100,000,000 CTCP Đầu tư Con Cưng
22/10/2021

BONDGEX/2020.02

103,835,851

-

9.20% 103,353,366 1,700 9.50% 1

23/07/2023

10.0%

100,000,000 CTCP Thiết bị Điện Việt Nam
22/10/2021

BONDGEX/2020.01

103,861,616 - 9.20% 103,379,828 1,600 9.50% 1

22/07/2023

10.0%

100,000,000 CTCP Thiết bị Điện Việt Nam
22/10/2021

Eurowindow

-

-

- - - - -

25/10/2021

11.0%

100,000,000 CTCP Eurowindow Holding
 
 
 
Lưu ý:
- Trong thời gian Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do chốt trả trái tức, SSI sẽ công bố Hạn mức mua/bán Trái phiếu bằng 0. Quý khách hàng vui lòng xem thông tin hạn mức và giá mua/bán sau khi Trái phiếu được giao dịch bình thường.
- Đối với Trái phiếu Eurowindow, thông tin số lượng trái phiếu chào bán chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách vui lòng kiểm tra với Nhân viên Môi giới hoặc Đại lý chuyển nhượng để được hỗ trợ.
- Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, nhà đầu tư cần được xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới có thể tham gia giao dịch các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp. 
- Quý khách đăng ký tư vấn - Tính toán lợi suất SBond tại đây
- Xem Hướng dẫn giao dịch SBond trực tuyến tại đây
- Giao dịch trực tuyến tại đây
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI