Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
DPM (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 42.200 Đồng/cp): Hưởng lợi từ giá urê tăng cao
Với tốc độ tăng của giá than nhanh hơn so với giá dầu/khí, các công ty sản xuất urê sử dụng khí tại Việt Nam như DPM là những công ty hưởng lợi chính từ xu hướng này vì không chịu mức giá than cao trong khi tận dụng được giá bán urê cao. Sản lượng tiêu thụ NPK cũng đã cải thiện đáng kể từ Q2/2021. Cùng với khoản thu bất thường 329 tỷ đồng (ghi nhận trong Q2/2021 và Q3/2021), chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 lên 2.099 tỷ đồng (+148% so với cùng kỳ), tương đương tăng trưởng lợi nhuận trước thuế nửa cuối năm 2021 tăng 200% so với cùng kỳ. Chúng tôi ước tính lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính năm 2022 có thể tăng 9% so với cùng kỳ, nhưng vì không có khoản thu bất thường như nên tổng lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 1.929 tỷ đồng (-8% so với cùng kỳ). Do công ty được hưởng lợi từ xu hướng tăng của giá urê trong thời gian gần đây, chúng tôi nâng chỉ số mục tiêu và đưa ra giá mục tiêu mới là 42.200 đồng/cp (từ 32.000 đồng/cp). Với tổng mức sinh lời là 5% (tỷ suất cổ tức 6%), chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DPM. Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu DPM có thể vẫn tăng nhờ lời nhuận nửa cuối năm 2021 tăng trưởng đột biến.

18/10/2021

Tải xuống
ACB (MUA, Giá mục tiêu: 40.000 Đồng/cp): Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3/2021

ACB đã công bố lợi nhuận trước thuế Q3/2021 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ). Tăng trưởng chậm lại so với kết quả ấn tượng trong 6T2021 (+66% so với cùng kỳ) do dư nợ cho vay giảm (-2% so với quý trước và +7,5% so với đầu năm), thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ giảm (-30% so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng tăng mạnh (+396% so với cùng kỳ). Tăng trưởng chậm lại cũng đến từ việc ngân hàng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 như giảm lãi suất cho vay (~204 tỷ đồng thu nhập lãi) hay tái cơ cấu nợ.

Lũy kế 9T2021, LNTT đạt khoảng 9 nghìn tỷ đồng (+40% so với cùng kỳ), hoàn thành 85% kế hoạch tại ĐHCĐ và 75% ước tính của chúng tôi. Mặc dù LNTT đang đi đúng tiến độ, chúng tôi điều chỉnh ước tính 2021 về 11,8 nghìn tỷ đồng (từ 11,9 nghìn tỷ đồng) do chi phí dự phòng tăng lên 3,55 nghìn tỷ đồng (từ 2,45 nghìn tỷ đồng) và chi phí hoạt động giảm còn 7,2 nghìn tỷ đồng (từ 8,1 nghìn tỷ đồng).

Khuyến nghị hiện tại của chúng tôi đối với ACB là MUA với giá mục tiêu 1 năm là 40.000 đồng/cp.

18/10/2021

Tải xuống
VSC: Cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ Q3/2021

Viconship vừa công bố KQKD sơ bộ Q3/2021 khá ấn tượng, trong đó doanh thu đạt 473,6 tỷ đồng (+10,4%), LNTT đạt 149,3 tỷ đồng (+73,4%). Lũy kế 9T2021, doanh thu và LNTT lần lượt đạt 1.385 tỷ đồng (+12,6%) và 357,7 tỷ đồng (+48,3%), hoàn thành 82% và 107% kế hoạch cả năm. Kết quả ấn tượng này chủ yếu là nhờ tăng trưởng sản lượng vượt trội so với thị trường và biên lợi nhuận được cải thiện sau một số thay đổi về quản trị.

Kết quả kinh doanh của VSC cao hơn kỳ vọng của chúng tôi, do đó chúng tôi có thể điều chỉnh tăng ước tính đối với công ty. Áp lực bán trong ngắn hạn có thể sẽ gia tăng do một số cổ đông lớn đã đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu trong thời gian tới.

18/10/2021

Tải xuống
DHC (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 101.000 Đồng/cp): Vững vàng trong đại dịch

Quan điểm đầu tư. DHC hiện đang giao dịch tại mức P/E năm 2011 và 2022 lần lượt là 9,95x và 8,44x, P/B là 2,56x. Chúng tôi đánh giá tích cực hoạt động của DHC khi lợi nhuận  dự kiến tăng trưởng khả quan trong Q4/2021 nhờ vào (1) Các nhà máy Giao Long 1 và 2 hoạt động tối đa công suất; (2) Tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao là testliner so với medium; (3) Quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Trong dài hạn, chúng tôi cho rằng nhà máy Giao Long 3 với sản phẩm cao cấp kraftliner sẽ là động lực tăng trưởng chính của DHC trong giai đoạn 2024-2029. Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DHC với giá mục tiêu là 101.000 đồng/cp tương đương mức P/E mục tiêu là 10,3x.

17/10/2021

Tải xuống
KBC (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 44.100 Đồng/cp): Hoàn tất phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với cổ phiếu KBC từ MUA xuống TRUNG LẬP, do cổ phiếu đã tăng 37% kể từ báo cáo gần nhất phát hành vào ngày 26/5/2021, vượt giá mục tiêu 44.100 đồng/cp. Bên cạnh đó, KBC gần đây đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu (tương đương 21,3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) tại mức giá 34.096 đồng/cp với thời gian giới hạn chuyển nhượng 1 năm có thể tạo ra rủi ro pha loãng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong ngắn hạn.

15/10/2021

Tải xuống
DGW (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 140.000 Đồng/cp): Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3/2021

DGW đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ Q3/2021 trong đó doanh thu và LNST lần lượt đạt 4 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ) và 105 tỷ đồng (+40% so với cùng kỳ), cao hơn 20% so với ước tính của chúng tôi cho nửa cuối năm 2021 trong bối cảnh giãn cách xã hội thắt chặt tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Do đó, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận năm 2021-2022 thêm 22% và 38% lên mức 508 tỷ đồng (+101%) và 738 tỷ đồng (+45%). Mặc dù nhu cầu đối với điện thoại di động bị ảnh hưởng đáng kể bởi trong đợt giãn cách xã hội, Xiaomi tăng được thị phần (khoảng 14% trong tháng 8 so với 9,8% trong Q4/2020). Trong khi đó, doanh thu máy tính xách tay tăng đáng kể, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng trong bối cảnh dịch Covid-19. Do đó, chúng tôi nâng hệ số P/E mục tiêu cho DGW từ 14x lên 17x (sát với P/E mục tiêu của MWG là 17,4x) và đưa ra mức giá mục tiêu mới cho DGW là 140.000 đồng/cổ phiếu (từ 81.000 đồng/cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1). Với tổng mức sinh lời là 21% (bao gồm tỷ suất cổ tức 0,9%), chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu.

14/10/2021

Tải xuống
HDB (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 32.000 Đồng/cp): Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3/2021 và kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

HDB công bố KQKD sơ bộ Q3/2021 với LNTT đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ), tốt hơn so với ước tính của chúng tôi (1,7 nghìn tỷ đồng) nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động OPEX và chi phí tín dụng. Chúng tôi duy trì ước tính LNTT 2021 và 2022 là 7,8 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ) và 9,4 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ).

Ngân hàng cũng công bố kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Thông tin chi tiết (giá chuyển đổi, lãi suất coupon,…) vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thông tin này có thể phần nào tạo ra tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong ngắn hạn. Trong năm 2020, HDB cũng đã phát hành 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi với mức giá chuyển đổi cao hơn khoảng 30% so với giá thị trường tại thời điểm công bố thông tin.

Khuyến nghị hiện tại của chúng tôi đối với HDB là KHẢ QUAN, với giá mục tiêu 1 năm là 32.000 đồng/cp.

14/10/2021

Tải xuống
QNS (MUA, Giá mục tiêu: 60.800 Đồng/cp): Kết quả kinh doanh Q3 tốt nhất từ trước đến nay

Trong báo cáo gần nhất, chúng tôi ước tính QNS đạt 1,33 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ) lợi nhuận sau thuế trong 2021; và 10,7 nghìn tỷ đồng (+30% so với cùng kỳ) doanh thu thuần và 1,66 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ) LNST trong 2022. Doanh thu đường RE thấp hơn ước tính nhưng mảng đường vẫn sát với ước tính cả năm của chúng tôi. Trong khi đó, mảng sữa đậu nành đang tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng. Trong khi đang xem xét lại ước tính chi tiết, chúng tôi vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với QNS. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm là 60.800 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 17,8% và tổng mức sinh lời là 22,4%).

13/10/2021

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 118.500 Đồng/cp): Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3

KQKD Q3 cao hơn một chút so với kì vọng ủa chúng tôi (chúng tôi ước tính lợi nhuận giảm 15-20% trong kỳ). Chúng tôi giữ nguyên ước tính cho GAS năm 2021. Theo đó, doanh thu và LNST 2021 ước tính đạt 73,7 nghìn tỷ đồng (+19,5% so với cùng kỳ) và 8,8 nghìn tỷ đồng (+8,6% so với cùng kỳ). Năm 2022, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu và LNST đạt 23,6% và 25,2% so với cùng kỳ, do sản lượng khí phục hồi mạnh (25% so với cùng kỳ lên 9,6 tỷ m3, thấp hơn -3% so với mức trước Covid-19) nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Chúng tôi duy trì quan điểm Khả quan đối với GAS với giá mục tiêu 1 năm là 118.500 đồng/cp và khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở vùng giá thấp.

12/10/2021

Tải xuống
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (TDA): Báo cáo trước IPO: Thuộc Top 3 công ty sản xuất tôn mạ với kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc năm 2021

Luận điểm đầu tư: Chúng tôi ước tính giá hợp lý của cổ phiếu TDA dựa trên ước tính EPS năm 2022 là 10.683 đồng, hệ số P/E mục tiêu là 7,5 lần dựa trên mức trung bình của các công ty cùng ngành khu vực và số lượng cổ phiếu lưu hành sau IPO là 114,69 triệu cổ phiếu. Theo đó, chúng tôi đưa ra giá trị mục tiêu 1 năm đối với giá cổ phiếu là 80.000 đồng/cổ phiếu. So với các công ty cùng ngành trong nước, TDA có tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp hơn. Mặc dù công ty tạm thời có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với các công ty cùng ngành do ít phụ thuộc vào xuất khẩu hơn và tỷ trọng đóng góp của các sản phẩm GI thấp hơn, nhưng biên lợi nhuận của GL và PPGL thường ổn định hơn, đồng thời TDA cũng có nền tảng doanh thu mạnh từ Mỹ với các đơn đặt hàng sản phẩm chất lượng cao. Do đó, công ty có thể có lợi nhuận ổn định hơn so với các công ty khác trong năm 2022 khi xu hướng giá thép và sản lượng xuất khẩu trở về mức bình thường từ mức cao trong năm 2021.

11/10/2021

Tải xuống
SCS (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 145.000 Đồng/cp): Cập nhật công ty

Chúng tôi đẩy định giá DCF qua 2022 để phản ánh sự phục hồi hoạt động kinh doanh bình thường của SCS, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm lên 145.000 đồng/cổ phiếu (từ 130.000 đồng/cổ phiếu), tăng 8% so với giá đóng cửa ngày 6/10. Chúng tôi cho rằng SCS hiện đang giao dịch ở mức định giá khá hợp lý (P/E 2022 là 12,3x), do đó chúng tôi lặp lại khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu SCS.

08/10/2021

Tải xuống
HAH (MUA, Giá mục tiêu: 78.400 Đồng/cp): Biên lợi nhuận ước tính cải thiện trong Q4 do tăng giá cước vận tải và doanh thu cho thuê tàu
Hiện tại, chúng tôi ước tính LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 330 tỷ đồng (+139% so với cùng kỳ, EPS ở mức 6.694 đồng) trong năm 2021 và 566 tỷ đồng (+71% so với cùng kỳ, EPS ở mức 11.471 đồng) trong năm 2022. HAH đang giao dịch với hệ số P/E năm 2021 và 2022 lần lượt là 9,9x và 5,5x, theo chúng tôi là khá hấp dẫn. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HAH, với giá mục tiêu 1 năm là 78.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá là 25% so với giá hiện tại.

07/10/2021

Tải xuống
DCM (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 31.500 Đồng/cp): Các công ty sản xuất urea từ khí hưởng lợi từ giá than tăng

Tóm tắt: Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với DCM, với giá mục tiêu 1 năm là 31.500 đồng/cp (tăng 26% so với giá mục tiêu trước đó). Do các công ty sản xuất urea từ khí hưởng lợi từ việc giá than tăng và tình trạng thiếu cung than tại Trung Quốc liên quan đến việc quốc gia này đặt mục tiêu nền kinh tế cacbon thấp (decarbonization) và các vấn đề khác như lũ lụt nặng nề và tai nạn lao động tại mỏ than, chúng tôi cũng tăng 0,5% và 7% ước tính lợi nhuận 2021 và 2022. Do DCM là công ty sản xuất urea từ khí, biên lợi nhuận sẽ hưởng lợi khi giá than tăng cao hơn so với giá dầu/khí, do DCM không chịu ảnh hưởng từ giá than tăng – nhưng vẫn hưởng lợi khi giá bán urea tăng. Ngoài ra, do cân đối tiền mặt của DCM tiếp tục cải thiện (tiền mặt trên mỗi cổ phiếu là 6.921 đồng tại thời điểm Q2/2021 so với 1.645 đồng tại thời điểm Q2/2020), chúng tôi ước tính DCM sẽ tăng cổ tức 2021-2022 lên 12% trên mệnh giá (so với cổ tức 2020 là 8% trên mệnh giá), tương đương tỷ lệ trả cổ tức là 82%-76% (so với năm 2020 là 79%). Nhà máy urea của DCM sẽ khấu hao hết vào cuối 2023, giúp tăng lợi nhuận ròng và trả cổ tức đáng kể sau đó.

05/10/2021

Tải xuống
GAS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 118.500 Đồng/cp): Nâng ước tính dựa trên giả định giá dầu cao hơn

Với ước tính EPS 2022 cao hơn, chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm lên 118.500 đồng/cp (từ 101.500 đồng/cp) dựa trên hệ số P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 19x và 11x và ước tính lợi nhuận năm 2022, theo kịch bản cơ sở là giá dầu Brent trung bình mức 68 USD/thùng năm 2022. Với tiềm năng tăng giá 14%, chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu GAS.

04/10/2021

Tải xuống
NT2 (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 22.900 Đồng/cp): Ước tính sơ bộ Q3/2021 vượt kỳ vọng

Luận điểm đầu tư: Lợi nhuận Q3/2021 sẽ đột biến do có khoản bồi thường sản lượng theo hợp đồng Qc. Đặc biệt là từ tháng 6/2021 NT2 đã trả hết nợ ngoại tệ, và từ đây trở đi không còn áp lực chi phí lãi vay và rủi ro tỷ giá, đồng thời đảm bảo dòng tiền ổn định hơn. Từ đó kỳ vọng mức cổ tức cho 2021 & 2022 là 1500 VNĐ/cp & 1800 VNĐ/cp; tương ứng tỷ suất cổ tức năm 2021/2022 là 7,3%/8,7% và mức này cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 6-12 tháng dao động khoảng 4% -5,5%. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu trong 1 năm đối với NT2 là 22.900 đồng/cp với tổng mức sinh lời là 18,5% bao gồm tỷ suất cổ tức là 7,3%. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu NT2.

28/09/2021

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI